TERMA & SYARAT

  • Setiap pembelian yang dilakukan melalui laman web  ini adalah mengikut persetujuan kedua-dua pihak antara penyedia perkhidmatan dan pembeli. Tuan/Puan dinasihatkan untuk memastikan segala pembelian diteliti sebelum langkah pesanan terakhir dilakukan.
  • Sekiranya terdapat kesilapan selepas langkah terakhir, dan tuan/puan ingin membatalkan pesanan tersebut, sila maklum kepada kami 
  • Sila teneliti setiap pesanan sebelum langkah terakhir dilakukan.
  • Pihak kami akan memastikan setaip barang yang di beli berada di dalam keadaan baik sebelum pengeposan dilakukan
  • Jaminan pembelian produk adalah dari pada pihak pengeluar / pembekal barang tersebut. Walaubagaimanapun jaminan hanyalah tertakluk kepada produk-produk elektrik/mesin  atau apa-apa barang yang jaminannya adalah dari pihak pengeluar/pembekal.
  • Barang yang telah dibeli tidak boleh dipulangkan kecuali kesilapan tersebut terbukti disebabkan pihak kami sendiri